Ferrallos
Paxina web do Dpto. de Tecnoloxia e Informática do Colexio Calasancias de A Coruña

Chips, Proceso de Fabricación.

Asi se hace. Fabricacion de placas de circuitos electronicos

Documental sobre la producción y obtención del titanio.

Proceso de producción del papel.

Producción de madera Laminada I. Producción de madera Laminada II Producción de tableros contrachapados.  

Procesos de Producción de papel artesanal.

Procesos de producción de tableros de fibras.

La Madera

Apuntes de materiales: La madera           Premer para baixar

youtube-the-secret-ingredient-for-job-recruitment-infographic--501ecffedf

Impresionante canal de youtube de tematica sobre documentales cientificos de interes:             http://www.youtube.com/user/NBZink/videos

Programma 101 - la memoria del futuro_2

Apuntes de 4º de la ESO sobre la Historia de la Informática. También hay una parte de hardware y otra de software (aunque no están actualizados). Historia de la Informática

Categories: 3º ESO, 4º ESO | Add a Comment
electricidad

Apuntos dos temas de electricidade e electrónica. (Premer no enlace inferior para descargalos) Apuntes electricidad

Caratula Telecomunicaciones 15-08-2001

Apuntes de telecomunicacións da materia de 3º da ESO. (premer no enlace inferior para baixalos) Telecomunicaciones_A Telecomunicaciones_B      

Mecanica

Apuntes de mecanica para ampliación das clases de teoria…(premer no enlace inferior). Apuntes Tecnologia-Mecanica 2ºESO

Categories: 1º BAC, TICs | Add a Comment
cejenz349013

Apuntes de complemento sobre Vídeo Dixital e imaxe en movemento… (Premer no enlace inferior para baixar o PDF).  

Categories: 1º BAC, TICs | Add a Comment
floral

Apuntes de reforzo sobre os tipos de graficos utilizados nos ordenadores… Gráficos Vectoriales e Rasterizados: Gráfico vectorial vs Gráficos rasterizados

plastico-3

Ahí van os apuntes de materiais plásticos… (premer no enlace inferior…) Apuntes Tecnologia-Materiales Plasticos 2ºESO Tecnología Plásticos 2º ESO

75568-024716_Foto1

Apuntes sobre os materiais metálicos, usos, orixes e obtencións… (premer no enlace para baixalos apuntes) Apuntes Tecnologia-Materiales Metalicos 2ºESO

nuevasTecnologias[1]

1º Tema do curso sobre a Tecnoloxí­a, o seu significado e importancia, e como influe o largo do tempo coa sociedade… (premer no enlace para baixalos apuntes)   Apuntes Tecnologia-Materiales_1 2ºESO

construccion normas

Estas son as normas de uso e disfrute da sala de informática… (premer no enlace de abaixo) Normas de uso da sala de computadores

images

A programación da materia de TECNOLOX͍A está constituí­da por unha serie de Unidades de Traballo nas que se desenvolven as actividades de ensinanza-aprendizaxe e a partir delas elabóranse os obxectivos e os criterios de avaliación. A área de Tecnoloxía está integrada por un amplo conxunto de coñecementos, pouco estruturado e con desenvolvementos parcialmente diverxentes. Non […]

Categories: Comentarios | Add a Comment

Benvenidos a web de Tecnoloxí­a do Colexio Calasancias de A Coruña. Este vai ser o medio de achegarse a materia de forma normal, asi como difundilas noticias e complementar as clases.