Imagen
0

Detección e prevención do ciberacoso

Achéganse as vacacións de Semana Santa e, para moitas familias, isto supón unha ocasión para convivir máis estreitamente coas nosas fillas e fillos adolescentes. Podemos facernos algunhas preguntas froito desa convivencia:
– Qué actividades realiza máis frecuentemente fóra da casa? e dentro?
– Como é a realidade na que vive a miña filla ou fillo adolescente?
– Cales son os aspectos positivos do uso das novas tecnoloxías? e os negativos?
– Que podo facer eu como nai ou pai?
A modo de axuda deixamos á vosa disposición esta guía de actuación contra o ciberacoso elaborada polo Ministerio de Industria, tecnoloxía e Turismo.
http://xuventude.xunta.es/uploads/Gua_de_actuacin_contra_el_ciberacoso.pdf

0

El soplo

Soplar es un ejercicio de logopedia sencillo pero importante para el desarrollo del habla. Cuando hablamos lo hacemos en la fase de espiración, si el niño presenta alguna dificultad al respirar o alguna situación que altere su respiración presentará dificultades en su lenguaje. Los ejercicios de soplo no sólo ayudarán al niño a controlar su respiración sino también fortalecerá los músculos que utiliza al hablar.
Algunos beneficios pueden ser:
* Aprende o mejora la respiración para el habla.
* Aprende a manejar y controlar el aire al hablar.
* Mejora y controla su voz.
* Mejora su pronunciación.

Desde la página @conmamiaprendo en facebook encontramos una una estrategia o actividad divertida y motivadora para ejercitar el soplo.