Altas capacidades: recursos

BLOGS E WEBS:Manual da Junta de Andalucia sobre altas capacidades.
– Web de recursos para o desenvolvemento educatalent.
Visita orientación andujar, sobre altas capacidades.
Cucurrucucu. Cómo saber se o meu fillo ten altas capacidades.
Asociación aragonesa de altas capacidades. Programa de actividades.
Asociación de altas capacidades de Galicia. Materiais, resposta educativa, etc.
– ¿Qué son as altas capacidades, cáles sus necesidades, qué atención necesitan? Averroes, necesidades específicas de apoyo educativo. Altas capacidades segundo o Equipo de Murcia.
Consejo superior de expertos de altas capacidades. Proxectos educativos, noticias.
La educación del alumnado con altas capacidades. Equipo de traballo da dirección da Renovación Pedagóxica. Resposta educativa, participación e responsabilidade, etc.
Aula de desarrollo de Altas capacidades . Traballos e actividades na aula.

Webs sobre altas capacidades. Páxina estupenda con enlaces para a realización de actividades co alumnado.
Hablando en confianza. Blog sobre altas capacidades, recursos e información interesante.
RECURSOS PARA O ALUMNADO:

Programa de innovación educativa para altas capacidades de Canarias.
Talleres de enriquecimiento extracurricular para alumnado con altas capacidades.

Maestro ajedrez. Actividades útiles e interesantes.
Pequeños gigantes.
– Blog sobre altas capacidades. La tribu entera. Altas capacidades. Xogos, recursos, materiais.

índice

2 thoughts on “Altas capacidades: recursos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *